Конкурс за участие в стажантска програма "Стажант в европейските информационни мрежи"

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание информация относно конкурс за участие в стажантска програма "Стажант в европейските информационни мрежи" организиран от информационен център "Европа Директно" - София, Център за развитие на човешките ресурси,Европейски потребителски център - България, EURES - България и Enterprise Europe Network - България. Повече информация относно регламента на конкурса можете да намерите тук.