Орган

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет – орган, камерна музика, полифония, цифрован бас, история на изкуството, педагогика;

- избираеми: инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, църковна музика, история на българската музика, учебен хор, хорознание, подход и реализация на изследователски проекти;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, акомпанятори и членове на различни вокални и инструментални формации;

- да обучават кадри по специалността орган и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Клас по органова интерпретация към НМА

« Назад