Класическа китара

Срок на обучениие:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност класическа китара;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет – класическа китара, камерна музика, съпровод, методика, педагогическа практика, педагогика, история на изкуството;

- избираеми: история на инструмента, инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, музикален анализ, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, акомпанятори, членове на различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността класическа китара и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад