Пиано

Катедра пианоРъководител катедра:
Проф. д-р РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ

Катедра “Пиано” към Теоретико-композиторския и диригентски факултет е обособена през 1977 г. Тя осъществява обучението по пиано – единствения задължително изучаван инструмент за всички специалности във факултета: музикознание, композиция, хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране, дирижиране на духов оркестър, педагогика на обучението по музика, звукорежисура, звуков и медиен дизайн.

Дисциплината пиано към ТКДФ има съществено място в процеса на професионалното изграждане на младите музиканти. Изучаването на клавирен репертоар от всички музикални епохи, стилове и жанрове създава солидна база за навлизането на студентите в основните закономерности на теоретичните дисциплини: солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, история на музиката, композиция, четене на партитури, звукорежисура и др. Чрез овладяване на инструмента пиано студентите развиват творческо мислене и култивират подход и оценка за музиката от различни художествено-професионални аспекти. Профилирано за различните специалности, обучението по пиано се съобразява и с индивидуалните интереси и изпълнителско ниво на всеки студент. Учебните програми дават възможност за достигане солидно владеене на инструмента, необходимо за бъдеща професионална реализация в различни сфери, както и за развитие и сценична изява на пианистични и интерпретаторски способности.

Катедра “Пиано” осъществява и обучението по задължително пиано в останалите два факултета –  Инструментален и Вокален (с изключение на студентите от специалност  поп и джаз изкуство).

В катедрата са работили: проф. Иван Ефтимов (1937), проф. д. изк. Любомир Динолов (1934-2008), проф. д-р Тихомира Бъчварова (1934-2009), проф. Лиляна Стефанова (1935-2013), проф. Никола Дюлгеров (1935-2008), проф. Елка Русева (1938), д-р Ани Аврамова (1934), Павлина Бешкова (1933-1988), Лилян Томов Герджиков (1933-1998), д-р Людмила Стоянова (1939), Филипина Филипова (1941) и др.

 

Ръководители на катедра “Пиано” към ТКДФ (1977 - 2008):

проф. Снежана Барова (1977-1983)

проф. Иван Ефтимов (1983-1999)

проф. д-р Правда Горанова (1999-2005)

проф. д-р Димитър Цанев (2005-2008)

проф. д-р Ростислав Йовчев (от 2008) 

 

Състав на Катедра “Пиано” към ТКДФ:

Проф. д-р Димитър ЦАНЕВ – ректор на  НМА

Проф. д-р РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ – ръководител на катедрата

Проф. Красимир ТАСКОВ – ръководител на катедра “Композиция”

Проф. д-р Евгения СИМЕОНОВА

Доц. д-р Александър ВАСИЛЕНКО

Доц. д-р Десислава ЩЕРЕВА

Доц. д-р Елена ДИКОВА

Гл. ас. д-р Маргарита ИЛИЕВА

Ас. Радослав НИКОЛОВ

 

Хонорувани преподаватели

Проф. д-р Правда ГОРАНОВА

Проф. Богдана ПОПОВА