Композиция

Катедра композицияРъководител катедра:
Проф. Красимир ТАСКОВ

Създадена е върху основата на специалността композиция, която се въвежда през 1950 г. с определена програма в четиригодишен курс на обучение и с представяне на дипломна работа. Целта на обучението е постепенното и целенасочено практическо творческо овладване на основните композиционни форми и жанрове на базата на специфичното им инструментално, вокално (хорово) и оркестрово осмисляне.

Първите професори в тази специалност са композиторите класици Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и др. Всеки от тях предава на своите студенти чрез личния си талант и специфичен педагогически подход опита, придобит в няколко различни по характер и насоченост големи европейски музикални школи –  Германия, Австрия, Франция.

Впоследствие техни студенти продължават обучението си в Русия, Полша, Унгария и др. От там те привнасят чрез творчеството и образованието си нови идеи и принципи на обучение в духа на съвремието, ползвайки опита на други модерни школи, създаващи естествена близост със световните музикални тенденции и естетически платформи.

В исторически план професорите по композиция Александър Райчев, Александър Танев, Здравко Манолов, Цветан Цветанов, Божидар Абрашев продължават успешно преподавателското дело на своите именити учители-първомайстори. Техни възпитаници са българските композитори от най-съвременната генерация творци, които днес чертаят модерния облик на музикалната ни култура. Сред водещите имена в катедрата са проф. Димитър Тъпков и проф. Пенчо Стоянов. Композиция преподава и проф. Георги Костов.

След мандата на завеждащия катедрата по композиция проф. Александър Текелиев, от 1999 г. на тази длъжност е проф. Красимир Тасков, който освен това развива педагогическа дейност в катедра “Пиано” при ТКДФ и активна концертна кариера като солов и камерен изпълнител-пианист. Творческата дейност на катедрата е свързана с редица концертни изпълнения на творби от студенти по специалността, с участия в ежегодни академични и международни конкурси, в наши и чуждестранни фестивали с младежко творчество, семинари, с изпълнения на дипломни работи от щатния оркестър и др.

СЪСТАВ на Катедра Композиция

 

Проф. Атанас АТАНАСОВ, ръководител катедра "Камерна музика и съпровод"

Проф. Красимир ТАСКОВ, ръководител на катедрата

Проф. д-р Велислав ЗАИМОВ