Дирижиране - оперно-симфонично

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение

Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: дирижиране оркестър от клавир, дирижиране на оркестър, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, чужд език, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, история на българската музика;

- избираеми: педагогика, философия, курсов хор, дирижиране хор от клавир, хорознание, музикална психология, вокална подготовка и хорови трудности, композиция, орган,  педагогическа психология, духова оркестрация, хоров репертоар и литература, критичен анализ на концертни изпълнения, музикална акустика, стара българска музика, музикален мениджмънт, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, пиано ІІ, оперна драматургия, етика, музикална философия;

- факултативни: интелектуална собственост и авторски право, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.

Начин на дипломиране: дипломен концерт и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- да дирижират музикалносценични, симфонични, кантатно-ораториални, камерни творби; музика към кино- и телевизионни филми; радио- и телевизионни постановки; към драматични, куклени и други спектакли; към хореографски постановки и танци;

- да обучават кадри в областта на музикалното изкуство;

- да ръководят организационно и методически музикални колективи, организации и институти;

- да провеждат научни изследвания в областта на диригентското изкуство;

- да преподават по дирижиране, оркестрово свирене и четене на партитури.

Възможности за работа: във филхармонии, оперни, оперетни, куклени и други театри; в професионални и непрофесионални състави, колективи и ансамбли; в звукозаписни филмови и радио- и телевизионни студиа на длъжностите оперно-симфоничен диригент, художествен ръководител, преподавател, редактор, специалист, методист.

« Назад