Дирижиране - хорово

Срок на обучение:

 - 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение

Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: дирижиране хор от клавир, дирижиране на учебен хор, дирижиране оркестър от клавир, дирижиране на оркестър, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, курсов хор, хорознание, вокална подготовка и хорови трудности, чужд език, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, стара българска музика, история на българската музика, методика на обучението по хорово дирижиране,стилознание и диригентска интерпретация;

- избираеми: педагогика, философия, музикална психология, педагогическа психология, духова оркестрация, композиция, орган, хоров репертоар и литература, критичен анализ на концертно изпълнение, музикална акустика, музикален мениджмънт, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, пиано ІІ, оперна драматургия, етика, музикална философия;

- факултативни: интелектуална собственост и авторски право, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.

Начин на дипломиране: дипломен концерт и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

 - да дирижират хорови, кантатно-ораториални, ансамблови и камерни творби, хорове в опери, оперети и мюзикли; музика към кино- и телевизионни филми; радио- и телевизионни постановки; драматични, куклени и други спектакли; хореографски постановки и танци;

 - да обучават специалисти в областта на хоровото изкуство;

 - да ръководят организационно и методически хорови колективи;

 - да провеждат научни изследвания работа в областта на диригентското изкуство.

Възможности за работа: във филхармонии, оперни и оперетни, куклени и други театри; професионални и непрофесионални състави, колективи и ансамбли; музикално-образователни институции; културни домове и читалища; звукозаписни филмови и радио- и телевизионни студиа, редакци и - на длъжностите: хоров диригент, художествен ръководител, преподавател, редактор, специалист, методист.

« Назад