Обяви за конкурси за докторанти

                             Обяви за конкурси за докторанти      2018          

 09.10.2018 г.

  Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Оперно-симфонично дирижиране“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Композиция“ – една, към катедра „Композиция“ /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене" /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“ /конспект/

„Обой“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 83 от 09.10.2018 г.

Документи се подават до 15.00 часа на 10.12.2018 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

 

Заявление

Документи