2019

Процедури за заемане на академични длъжности - 2019

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра „Камерна музика и съпровод”,

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерна музика - Пиано/

Кандидат - гл. ас. д-р Лилия Костова

Резюме /15.04.2019 г./

Справка /15.04.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Сава Димитров /15.04.2019 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /15.04.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /15.04.2019 г./

2. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /15.04.2019 г./

3. проф. д-р Евгения Симеонова /15.04.2019 г./

4. доц. д-р Георги Арнаудов /15.04.2019 г./

5. доц. д-р Зорница Петрова /15.04.2019 г./

___________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерна музика - виола/

Кандидат - доц. д-р Огнян Константинов

Справка /22.04.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /22.04.2019 г./

2. проф. д.изк. Явор Конов /22.04.2019 г./

3. проф. д-р Ростислав Йовчев /22.04.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Велислав Заимов /22.04.2019 г./

2. проф.д-р Адриан Георгиев /22.04.2019 г./

3. доц. д-р Деян Павлов /22.04.2019 г./

4. доц. д-р Зорница Петрова /22.04.2019 г./

 


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/

Кандидат - доц. д-р Иванка Нинова-Метаниева

Справка /28.01.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /28.01.2019 г./

2. проф. д.изк. Румен Нейков /28.01.2019 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /28.01.2019 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев /28.01.2019 г./

2. проф. д-р Ростислав Йовчев /28.01.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /28.01.2019 г./

4. доц. д-р Снежина Врангова-Петкова /28.1.2019 г./

__________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/

Кандидат - доц. д-р Боряна Ламбрева

Справка /29.01.2019 г./

Решение

Рецензии: 

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /29.01.2019 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /29.01.2019 г./

3. доц. д-р Ермила Секулинова-Швайцер /29.01.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Борислава Танева /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /29.01.2019 г./

3. доц. д-р Николай Моцов /29.01.2019 г./

4. доц. д-р Георги Арнаудов /29.01.2019 г./

_____________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Музикално-сценично изкуство", Вокален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Музикално-сценична режисура/

Кандидат - доц. д-р Виолета Горчева

Справка /29.01.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Румяна Каракостова /29.01.2019 г./

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /29.01.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Наташа Япова /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Адриана Благоева /29.01.2019 г./

3. проф. д.изк. Стефан Хърков /29.01.2019 г./

4. доц. д-р Деян Павлов /29.01.2019 г./

___________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Теория на музиката", Теоретико-

композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Полифония/

Кандидат - доц. д-р Весела Бояджиева

Справка /29.01.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф.д-р Андрей Диамандиев /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Ангелина Петрова /29.01.2019 г./

3. проф. д-р Иванка Стоянова /29.01.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Наташа Япова /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Адриана Благоева /29.01.2019 г./

3. проф. д.изк. Стефан Хърков /29.01.2019 г./

4. проф. д.н. Марияна Булева-Петрова /29.01.2019 г./

_________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Дирижиране", Теоретико-

композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Оперно-симфонично дирижиране/

Кандидат - ас. д-р Григор Паликаров

Справка /29.01.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. доц. д-р Деян Павлов /29.01.2019 г./

2. доц. д-р Георги Арнаудов /29.01.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Борислава Танева /29.01.2019 г./

2. проф. д-р Адриана Благоева /29.01.2019 г./

3. проф. д-р Ростислав Йовчев /29.01.2019 г./

4. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /29.01.2019 г./

5. проф. д-р Ромео Смилков /29.01.2019 г./

________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Поп и джаз изкуство", Вокален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Поп и джаз китара/

Кандидат - доц. д-р Цветан Недялков

Справка /04.02.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д. изк. Мария Ганева /04.02.2019 г./

2. проф. д. изк. Румен Нейков /04.02.2019 г./

3. проф. д-р Симо Лазаров /04.02.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /04.02.2019 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /04.02.2019 г./

3. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /04.02.2019 г./

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /04.02.2019 г./

__________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Поп и джаз изкуство", Вокален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Поп и джаз бас китара/

Кандидат - доц. д-р Иван Димитров

Справка /04.02.2019 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д. изк. Мария Ганева /04.02.2019 г./

2. проф. д. изк. Румен Нейков /04.02.2019 г./

3. проф. д-р Симо Лазаров /04.02.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /04.02.2019 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /04.02.2019 г./

3. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /04.02.2019 г./

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /04.02.2019 г./