2014

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Теория на музиката",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Хармония/

Кандидат - доц. д-р Жорж Бонев

Резюме /15.01.2014/

Рецензии:

1. проф. д.и. Пенчо Стоянов

2. проф. д-р Андрей Диамандиев

3. проф. д-р Евгений Аврамов

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Атанас Атанасов

3. проф. Виктор Чучков

4. доц. д-р Ангелина Петрова

____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Дирижиране",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Четене на партитури/

Кандидат - доц. д-р Велислав Заимов

Справка /13.01.2014/

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. проф. Атанас Атанасов

3. проф. Недялчо Тодоров

Становища:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

3. проф. Пламен Джуров

4. проф. Йовчо Крушев

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Пиано", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - гл. ас. д-р Александър Василенко

Справка /07.01.2014/

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков

2. проф. Албена Димова

Становища:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д-р Димитър Цанев

3. доц. д-р Велислав Заимов

4. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

5. доц. д-р Ромео Смилков

____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Дирижиране",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Хорово дирижиране /

Кандидат - доц. д-р Адриана Благоева

Справка /06.12.2013/

Рецензии:

1. проф. д. изк. Виржиния Атанасова

2. проф.Теодора Павлович

3. проф. Александър Куюмджиев

Становища:

1. проф. д.н. Филип Павлов

2. проф. д-р Румяна Каракостова

3. проф. Мирослав Попсавов

4. проф. Златина Делирадева

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Камерна музика и клавирен съпровод", Инструментален факултет 

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерна музика/

Кандидат - доц. д-р Георгита Бояджиева-Николова

Справка /06.01.2014/

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Анатоли Кръстев

3. проф. Мая Патронева

Становища:

1. проф. Анастас Славчев

2. проф. Жени Захариева

3. проф. Ангел Станков

4. проф. Александър Спиров

____________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Музикално-сценично изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Оперно пеене с диригент/

Кандидат - доц. д-р Христо Игнатов

Справка /07.01.2014/

Рецензии:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. Павел Герджиков

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Становища:

1. проф. Илка Попова

2. проф. Пламен Джуров

3. проф. д-р Румяна Каракостова

4. доц. д-р Нина Найденова

____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Пиано", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Ростислав Йовчев

Справка /07.01.2014/

Рецензии:

1. проф. д.н. Филип Павлов

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

3. проф. Даниела Андонова

Становища:

1. проф. д-р Димитър Цанев

2. проф. Александър Текелиев

3. проф. Александър Куюмджиев

4. доц. д-р Ромео Смилков