2017

Процедури за заемане на академични длъжности - 2017 г.

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в Клавирна катедра, Инструментален факултет 

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано и чембало/

Кандидат - доц. д-р Маргарита Кръстева

Справка /17.01.2017 г./ 

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков /17.01.2017 г./ 

2. проф. Ивелина Иванчева /17.01.2017 г./ 

3. доц. д.н. Марияна Булева-Петрова /17.01.2017 г./ 

Становища:

1. проф. Йовчо Крушев /17.01.2017 г./

2. проф. д-р Велислав Заимов /17.01.2017 г./

3. проф. д.изк. Йордан Гошев /17.01.2017 г./

4. проф.д-р Ганка Неделчева /17.01.2017 г./

_________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Дирижиране", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Оперно-симфонично дирижиране/

Кандидат - гл. ас. д-р Георги Патриков

Справка /18.01.2017 г./

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров /18.01.2017 г./

2. проф. д. изк. Иван Бакалов /18.01.2017 г./

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев /18.01.2017 г./

2. проф. д-р Велислав Заимов /18.01.2017 г./

3. проф. Красимир Тасков /18.01.2017 г./

4. проф. Йовчо Крушев /18.01.2017 г./

5. проф. Михаил Пеков /18.01.2017 г./

_____________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Хармония/

Кандидат - гл. ас. д-р Весела Наумова

Резюме /30.01.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев /30.01.2017 г./

2. проф. Георги Костов /30.01.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Ангелина Петрова /30.01.2017 г./

2. проф. д-р Жорж Бонев /30.01.2017 г./

3. доц. д-р Весела Бояджиева /30.01.2017 г./

4. проф. Михаил Пеков /30.01.2017 г./

5. проф. Румен Байрактаров /30.01.2017 г./

 

_______________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в Клавирна катедра, Инструментален факултет 

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Илия Чернаев

Справка /31.01.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /31.01.2017 г./

2. проф. д.изк. Йордан Гошев /31.01.2017 г./

3. проф. Стилияна Димитрова–Майсторова /31.01.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Милена Куртева /31.01.2017 г./

2. проф. Роксана Богданова /31.01.2017 г./

3. проф. Виктор Чучков /31.01.2017 г./

4. доц. д-р Александър Василенко /31.01.2017 г./

_______________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра „Медни духови и ударни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Валдхорна/

Кандидат - доц. д-р Ясен Теодосиев

Справка /01.02.2017 г./

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев /01.02.2017 г./

2. проф. д-р Татяна Кърпарова /01.02.2017 г./

3. проф. Владислав Григоров /01.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /01.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Йордан Гошев /01.02.2017 г./

3. проф. Атанас Дюлгеров /01.02.2017 г./

4. проф. д-р Ангел Македонски /01.02.2017 г./

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Дирижиране", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Вокална подготовка и хорови трудности/

Кандидат - гл. ас. д-р Ванилия Кисьова

Справка /01.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф.Теодора Павлович /01.02.2017 г./

2. доц. д-р Весела Гелева /01.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Адриана Благоева /01.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Виржиния Атанасова /01.02.2017 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /01.02.2017 г./

4. проф. Анастас Славчев /01.02.2017 г./

5. проф. Александър Куюмджиев /01.02.2017 г./

_________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра „Струнни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Контрабас/

Кандидат - доц. д-р Цветомир Лазаров

Справка /01.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Петя Бъговска /01.02.2017 г./

2. проф. Анатоли Кръстев /01.02.2017 г./

3. проф. Георги Велков /01.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Стефан Жилков /01.02.2017 г./

2. проф. Огнян Станчев /01.02.2017 г./

3. проф. Румен Байрактаров /01.02.2017 г./

4. доц. д-р Огнян Константинов /01.02.2017 г./

_______________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Пиано", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - гл. ас. д-р Елена Дикова

Справка /01.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /01.02.2017 г./

2. проф. Албена Димова /01.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Правда Горанова /01.02.2017 г./

2. проф. д-р Ростислав Йовчев /01.02.2017 г./

3. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /01.02.2017 г./

4. проф. Стилияна Димитрова–Майсторова /01.02.2017 г./

5. доц. д-р Георги Арнаудов /01.02.2017 г./

______________________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Камерна музика и съпровод", Инструментален факултет 

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерна музика (медни духови ансамбли)/

Кандидат - доц. д-р Атанас Карафезлиев

Справка /02.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /02.02.2017 г./

2. проф. д-р Димитър Момчилов /02.02.2017 г./

3. проф. д. изк.Филип Павлов /02.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев /02.02.2017 г./

2. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /02.02.2017 г./

3. проф. Евелина Арабаджиева /02.02.2017 г./

4. доц. д-р Георги Арнаудов /02.02.2017 г./

_______________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/

Кандидат - д-р Елена Каралийска–Тръпкова

Резюме  /06.02.2017 г./ 

Рецензии:

1. проф. Георги Костов /06.02.2017 г./ 

2. доц. д-р Боряна Ламбрева /06.02.2017 г./

Становища:

1. проф. Нико Исаков /06.02.2017 г./

2. проф. Мила Дюлгерова /06.02.2017 г./

3. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /06.02.2017 г./

4. проф. Павел Герджиков /06.02.2017 г./

5. доц. Лилия Илиева /06.02.2017 г./