2015

 

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Теория на музиката", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Солфеж/

Кандидат - доц. д-р Ангелина Петрова

Резюме

Справка

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. проф. д-р Елена Кутева

3. доц. д-р Марияна Булева-Петрова

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. д-р Наташа Япова

3. проф. д-р Иля Йончев

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Камерно пеене/

Кандидат - гл. ас. д-р Боряна Ламбрева

Справка

Рецензии:

1. проф. Илка Попова

2. проф. Анастас Славчев

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова

2. проф. Боянка Арнаудова

3. проф. Майер Франк

4. проф. Матилда Пинкас

5. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра „Струнни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Виола/

Кандидат - доц. д-р Стефан Жилков

Справка /22.12.2014/

Рецензии:

1. проф. д-р Петя Бъговска

2. проф. Анатоли Кръстев

3. проф.Огнян Станчев

Становища:

1. проф. Евелина Арабаджиева

2. проф. Георги Велков

3. проф. Николай Николов

4. доц. д-р Цветомир Лазаров

_____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Пиано", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - гл. ас. д-р Десислава Щерева

Справка /13.01.2015/

Рецензии:

1. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

2. проф. Красимир Тасков

Становища:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д-р Димитър Цанев

3. проф. д-р Ростислав Йовчев

4. проф. д-р Ромео Смилков

5. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

___________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Камерно пеене/

Кандидат - гл. ас. д-р Галина Апостолова

Справка /11.02.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев

2. проф. Недялчо Тодоров

Становища:

1. проф. Свилен Райчев

2. проф. Павел Герджиков

3. проф. Благовеста Константинова

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

5. доц. Лилия Илиева

_________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Оркестрация/

Кандидат - гл.ас. д-р Христо Павлов

Справка /16.02.2015/

Рецензии:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев

2. проф. Марин Вълчанов

Становища:

1. акад. проф. Николай Стойков

2. проф. д-р Андрей Диамандиев

3. проф. д-р Жорж Бонев

4. проф. Йовчо Крушев

5. проф. Анастас Славчев

______________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Музикална естетика/

Кандидат - гл. ас. д-р Ирина Харалампиева

Резюме /16.02.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Иля Йончев

2. доц. д-р Марияна Булева-Петрова

Становища:

1. проф. д-р Елена Стоянова

2. проф. Павел Герджиков

3. доц. д-р Йордан Банев

4. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

3. доц. д-р Мария Горанова

_________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Музикално-сценично изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Оперно пеене с диригент/

Кандидат - доц. д-р Ивайло Кринчев

Справка /19.01.2015/

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. д-р Христо Игнатов

3. проф. Илка Попова

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. Пламен Джуров

3. доц. д-р Ваня Бъчварова

4. доц. Кирил Чапликов

_______________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Хармония/

Кандидат - гл. ас. д-р Николай Градев

Резюме /12.02.2015/

Рецензии:

1. проф.д-р Жорж Бонев

2. проф. д-р Пламен Арабов

Становища:

1. проф. д-р Наташа Япова

2. проф. д-р Андрей Диамандиев

3. проф. Михаил Пеков

4. доц. д-р Ангелина Петрова

5. доц. Искра Рачева

______________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Полифония/

Кандидат - гл.ас. д-р Сабин Леви

Резюме /13.02.2015/

Справка

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. д.н. Димитър Христов

3. проф. д-р Велислав Заимов

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

5. доц. д-р Ангелина Петрова

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра „Дървени духови инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Обой/

Кандидат - доц. д-р Спиро Петков

Справка /16.01.2015/

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Георги Спасов

3. проф. Марин Вълчанов

Становища:

1. проф. д-р Сава Димитров

2. проф. Георги Велков

3. проф. Петко Радев

4. проф. Огнян Станчев