2018

Процедури за заемане на академични длъжности - 2018

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Дървени духови инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в

професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Флейта/

Кандидат - доц. д-р Венцислав Киндалов

Справка /05.02.2018 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Сава Димитров /05.02.2018 г./

2. проф. д.изк. Пенчо Стоянов /05.02.2018 г./

3. проф. Лидия Ошавкова /05.02.2018 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Явор Конов /05.02.2018 г./

2. проф. д-р Спиро Петков /05.02.2018 г./

3. проф. Атанас Дюлгеров /05.02.2018 г./

4. проф. Михаил Пеков /05.02.2018 г./

 

________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Цигулка" Инструментален факултет 

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в професи­онално направление

8.3. Музикално и танцово изкуство /Цигулка/

Кандидат - доц. д-р Велика Цонкова

Справка /25.01.2018 г./

Рецензии:

1. проф. Йосиф Радионов /25.01.2018 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /25.01.2018 г./

3. доц. д-р Росен Балкански /25.01.2018 г./

Становища:

1. проф. Евелина Арабаджиева /25.01.2018 г./

2. проф.Михаил Пеков /25.01.2018 г./

3. проф. Румен Байрактаров /25.01.2018 г./

4. проф. Гинка Гичкова /25.01.2018 г./


________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/

Кандидат - д-р Ермила Секулинова-Швайцер

Резюме /22.01.2018 г./ 

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /22.01.2018 г./

2. проф. Анастас Славчев /22.01.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Свилен Райчев /22.01.2018 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /22.01.2018 г./

3. проф. д-р Маргарита Баснарова /22.01.2018 г./

4. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /22.01.2018 г./

5. доц. д-р Боряна Ламбрева /22.01.2018 г./