2021

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... /Методика на обучението по музика/

Кандидат - ас. д-р Емил Деведжиев

Решение

Резюме /16.02.2021 г./

Приноси /16.02.2021 г./

Рецензии:

1. доц. д-р Снежина Врангова-Петкова /16.02.2021 г./

2. проф. д-р Адриан Георгиев /16.02.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Адриана Благоева /16.02.2021 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /16.02.2021 г./

3. проф. д-р Анда Палиева /16.02.2021 г./

4. проф. д-р Ирина Колева /16.02.2021 г./

5. доц. д-р Мирена Легурска /16.02.2021 г./

 

_______________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Струнни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Виолончело/

Кандидат - гл. ас. д-р Атанас Кръстев

Решение

Справка /12.01.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /12.01.2021 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /12.01.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Борислава Танева /12.01.2021 г./

2. проф. Явор Конов, д-р, д.н. /12.01.2021 г./

3. проф. д-р Петя Бъговска /12.01.2021 г./

4. проф. д-р Огнян Константинов /12.01.2021 г./

5. проф. д-р Георги Арнаудов /12.01.2021 г./

________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Пиано",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - гл. ас. д-р Маргарита Илиева

Решение

Справка /11.01.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /11.01.2021 г./

2. проф. д-р Георги Арнаудов /11.01.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Боряна Ламбрева /11.01.2021 г./

2. проф. д-р Ростислав Йовчев /11.01.2021 г./

3. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /11.01.2021 г./

4. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /11.01.2021 г./

5. доц. д-р Григор Паликаров /11.01.2021 г./

_______________________________________________________________________________________________________