Обяви за конкурси за академични длъжности

12.01.2021 г.

     Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси

за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство

за професор по:

Мениджмънт на музикалните индустрии – един, към катедра „Дирижиране и композиция“;

Оперно пеене с диригент – един, към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

 

главен асистент по:

Ппиано – един, към Клавирна катедра,

 

със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“, брой 3 от 12.01.2021 г..

Документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.                                                                     

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 12.03.2021 г.  15 ч.                                               

_________________________________________________________________________________________________________

20.10.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс

за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика,

по Методика на обучението по музика – един, към катедра „Теория на музиката“,

със срок 2 месеца от обнародаването в „Държавен вестник“ - брой 90 от 20.10.2020 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, до 12:00 часа на 21.12.2020 г., тел. 02/44 09 747.

_______________________________________________________________________________________________________

29.09.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси

за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

доцент по:

Пиано – един, към катедра „Пиано“, ТКДФ;

Виолончело – един, към катедра „Струнни инструменти“;

главен асистент по:

Хорово дирижиране – един, към катедра „Дирижиране“;

Солфеж – един, към катедра „Теория на музиката“;

Класическо пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;

Камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;

Ударни инструменти – един, към катедра „Медни духови и ударни инструменти“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - брой 84, 29.9.2020 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 14:00 часа на 30.11.2020 г., тел. 02/4409747.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

28.02.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс

за заемане на академична длъжност в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

главен асистент по:

Камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“,


със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в Учебен отдел на НМА,

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 15:00 часа на 28.04.2020 г., тел. 02/44 09 747.

 

27.12.2019 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс

за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

професор по:

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – един, към катедра „Теория на музиката“;

Клавирен съпровод – един, към катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по:

Поп и джаз пеене – един, към катедра „Поп и джаз изкуство“,


всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 101/27.12.2019 г. Документи се подават в Учебен отдел на НМА,

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 15:00 часа на 27.02.2020 г., тел. 02/44 09 747.

 

 

24.09.2019 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за

заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

професор по:

пиано – две, към катедра „Пиано“, ТКДФ;

полифония – един, към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;

акордеон – един, към Клавирна катедра;

доцент по:

история на музиката – един, към катедра „История на музиката и етномузикология“;

четене и свирене на партитури – един, към катедра „Дирижиране“;

виола – един, към катедра „Струнни инструменти“;

главен асистент по:

история на музиката – един, към катедра „История на музиката и етномузикология“,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 75/24.09.2019 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 15:00 часа на 25.11.2019 г., тел. 02/44 09 747

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

29.12.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:          

 

професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/29.12.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 01.03.2019 г., до 14:00 часа, тел. 02/44 09 747

_________________________________________________________________________________________________________________

21.09.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:               

 

професори по:

полифония – един към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

поп и джаз – китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

 

доцент по

оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,

 

                                                                                                                          

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.78 от 21.09.2018 г.                                                                                                                                     

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 21.11.2018 г., тел.02/ 440-97-47.