Наеми

Класираните и настанени студенти в студентските общежития заплащат ежемесечни наеми и годишен депозит утвърдени със заповед на Ректора на НМА .

Депозитът е в размер на 30 лева за учебна година.

Размер на месечните наеми за учебната 2014/2015 година съгласно Заповед № Рд-09-409/27.09.2013 год. на Ректора на НМА (в сила от месец октомври 2013):

 

Блок № 10

Тип стая

Общо в лв.

За едно легло в лв.


Типова стая

150,00 лв.

75,00 лв.


Стая с вътрешна тераса /единична/

120,00 лв.

-Стая с външна тераса

158,00 лв.

79,00 лв.Апартамент

225,00 лв.

75,00 лв.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок № 22 б

Тип стая    

Общо в лв.

За едно легло в лв.

Типова стая

150,00 лв.

75,00 лв.

Типова стая с тераса

158,00 лв.

79,00 лв.

Маломерна стая

110,00 лв.

-

Апартамент 801

270,00 лв.

90,00 лв.

Апартамент 802

225,00 лв.

75,00 лв.