Срокове

Документи за кандидатстване в студентските общежития на НМА за учебната 2019/2020 година ще се подават от 9 до 20 септември 2019 година в стая № 51.