Срокове

Документи за кандидатстване в студентските общежития на НМА за учебната 2018/2019 година ще се подават от 10 до 21 септември 2018 година в стая № 51.