Общо събрание

Председател - проф. д-р РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ

Зам.- председател - проф. СВИЛЕН РАЙЧЕВ