Ректорски съвет

Проф. д-р ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ЦАНЕВ
РЕКТОР
Тел. 02 / 943 48 62

Проф. д-р НАТАША ПЕТРОВА ЯПОВА
ЗАМ. РЕКТОР Учебно-методическа и научно-изследователска дейност
Тел. 02 / 4409 750

Проф. д-р БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ТАНЕВА
ЗАМ. РЕКТОР Международна и художественотворческа дейност
Тел. 02 / 4409 760

Проф. д-р ИВАЙЛО СКТРАШИМИРОВ КРИНЧЕВ
ЗАМ. РЕКТОР Академичен симфоничен оркестър и дейността на учебния музикален театър
Тел. 02 / 4409 770

Инж. ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
ПОМ. РЕКТОР 
Тел. 02 / 4409 780

Проф. д-р АДРИАНА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА
ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Тел. 02 / 4409 745

Проф. д-р ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА КОЛАРОВА-ГИДИШКА
ЗАМ. ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Тел. 02 / 4409 745  

Проф. д-р САВА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДЕКАН на Инструментален факултет
Тел. 02 / 870 30 49

Проф. АТАНАС НЕНЧЕВ ДЮЛГЕРОВ
ЗАМ. ДЕКАН на Инструментален факултет
Тел. 02 / 870 30 49

Проф. НИКО МАРКОВ ИСАКОВ
ДЕКАН на Вокален факултет
Тел. 02 / 4409 765

Проф. МИЛА МИХАЙЛОВА ДЮЛГЕРОВА
ЗАМ. ДЕКАН на Вокален факултет
Тел. 02 / 4409 765

д-р МАРИЯН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Ръководител направление "Учебно-методическа и научно-изследователска дейност"
Тел. 02 / 4409 751

СОНЯ КИРИЛОВА ХАНДЖИЕВА
Ръководител направление "Финансово-стопанска дейност" и Главен счетоводител 
Тел. 02 / 944 16 85