Контролен съвет

доц. д-р Огнян Константинов - Председател

доц. д-р Павел Стефанов - Зам.- председател

проф. д-р Мария Белчева-Михайлова

доц. д-р Боряна Ламбрева

Георги Гроздев - студент