Академичен съветСъстав:

проф. д-р ДИМИТЪР ЦАНЕВ - РЕКТОР

проф. д-р АДРИАНА БЛАГОЕВА

проф. д-р АНДРЕЙ ДИАМАНДИЕВ

проф. АТАНАС АТАНАСОВ

проф. д-р БОРИСЛАВА ТАНЕВА

проф. д-р ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ

проф. д-р ГЕОРГИТА БОЯДЖИЕВА-НИКОЛОВА

проф. ДИМО ДИМОВ

проф. д-р ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

проф. д-р ЕМИЛИЯ КОЛАРОВА-ГИДИШКА

проф. д-р ИВАЙЛО КРИНЧЕВ

проф. ИЛЯ ЙОНЧЕВ

проф. ЙОСИФ РАДИОНОВ

проф. КРАСИМИР ТАСКОВ

проф. д.изк. МАРИЯ ГАНЕВА

проф. МИЛА ДЮЛГЕРОВА

проф. д-р НАТАША ЯПОВА

проф. НИКО ИСАКОВ

проф. д-р РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ

проф. д-р САВА ДИМИТРОВ

проф. д-р СВИЛЕН РАЙЧЕВ

проф. д-р СПИРО ПЕТКОВ

проф. ТЕОДОРА ПАВЛОВИЧ

проф. ХРИСТО ЙОЦОВ

доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО

доц. д-р ВИОЛЕТА ГОРЧЕВА

доц. д-р ДЕЯН ПАВЛОВ

доц. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА

доц. д-р НИКОЛАЙ ГРАДЕВ

доц. д-р НИКОЛАЙ МОЦОВ

доц. д-р ЕЛЕНА ДИКОВА

гл. ас. д-р ИЛИЯ ГРАМАТИКОВ

ас. РОСЕН ИДЕАЛОВ

ст. преп. БОГДАН СТАНЕВ

ст. преп. ОГНЯНА СОКОЛОВА-ФИЛИПОВА

д-р МАРИЯН ГЕОРГИЕВ

ПОЛЯ ВЕЛКОВА

СОНЯ ХАНДЖИЕВА

МАДЛЕН ЯНКОВА - СТУДЕНТ

НАДЕЖДА СТОИЛОВА - СТУДЕНТ

АЛЕКС АТАНАСОВ - СТУДЕНТ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ - СТУДЕНТ

ЙОАН КЬОСЕВ - СТУДЕНТ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА - СТУДЕНТ

КРИСТИЯНА АТАНАСОВА - СТУДЕНТ