Финансово-стопанска дейност

 

 Соня Ханджиева  Ръководител направление и гл. счетоводител  02 / 4409 790
 Красимира Ханджиева  Счетоводител  02 / 4409 793
 Лилия Попова  Счетоводител       02 / 4409 791
 Станка Григорова  Счетоводител  02 / 4409 793
 Мая Иванова
 Счетоводител  02 / 4409 791
 Емилия Цолова   Касиер  02 / 4409 792