Материално-техническа база, инвестиционна и социална дейност

 инж. Евгени Вълков  Помощник Ректор  02 / 4409 780
 Ваня Александрова  Домакин  02 / 4409 785 
 Стоян Ангелов  Системен администратор  02 / 4409 789
 Емил Иванов   Завеждащ техническа служба  02 / 4409 788
 Анатолий Георгиев  Оператор, ксерокс  02 / 4409 787
 Атанас Маджаров
 Инспектор на оркестър  02 / 4409 761
 Златин Георгиев  Завеждащ ат. акордьори  
 Константин Босилков  Старши акордьор  
 Алексей Димитров  Акордьор  
 Йордан Петров  Акордьор