Приемни изпити

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

В зависимост от пандемичната обстановка провеждането на приемните изпити ще бъде или онлайн и дистанционно, или присъствено. Допълнително на интернет страницата на НМА ще бъде обявен начинът на провеждането им.

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 14 юни до 15:00 часа на 24 юни 2021 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 28 юни до 30 юни 2021 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите:

Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет за магистър след средно образование:

- За специалностите „Теория на музиката“, „Композиция”, „Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране, дирижиране духов оркестър), „Музикознание“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

 

 

Приемни изпити:

І. СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

            1. Изпяване на два солфежа, определени чрез жребий по време на изпита, в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла“.

2. Познаване, построяване и изпяване на ладове, интервали и акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) по зададен тон.

3. Нотиране на виолинов, алтов, теноров и басов ключ.

 

 

ІІ. ПИАНО

1. Първа част из соната по избор от Хайдн, Моцарт или Бетовен.

2. Пиеса по избор на кандидата (без ограничения за епохи и стилове).

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.