Условия

Приемът на студентите в Теоретико-композиторския и диригентски факултет за "магистър" след средно образование се осъществява в общ теоретичен курс в специалност "Теория на музиката". В края на първата учебна година се полагат профилиращи изпити за магистърските специалности:

“Композиция” – 5 години, редовно обучение;

“Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) – 5 години, редовно обучение,;

“Музикознание” – 5 години, редовно обучение.

За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %.  Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

 

За повече информация относно документи, срокове и изпитни програми прочетете Кандидатстудентския справочник 2021/2022