Такси за обучение

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 –  РЕДАВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

 І, II, III и ІV курс

 

 

650 лева

 

 

1300 лева

 

МАГИСТЪР след средно образование - V курс

750 лева

1500 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

  - ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО за учебната 2020/2021 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

2483 лева

4966 лева

 

  - ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

3400 ЕВРО

6800 ЕВРО