Магистър след средно образование

Обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след средно образование се провежда в

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019!

Кандидат-студентите в ТКДФ, кандидатствали за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование, се приемат в общ теоретичен курс след успешно издържан приемен изпит и класирани по успех. Първоначално всички се обучават по специалност “Теория на музиката“. В началото на първи курс всеки новоприет студент  заявява една или две специалности, които би желал да профилира от втори курс. Във връзка с това, през цялата първа година студентите се подготвят по избраната специалност или специалности и в края на първи курс полагат профилиращи изпити.

Профилиращите изпити се провеждат за три магистърски специалности с 5-годишен курс на обучение след средно образование – „Музикознание“, „Дирижиране“ (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) и „Композиция“.

Студенти, които не изберат нито една от тези възможности продължават обучението си по специалност „Теория на музиката“ - с 5-годишен курс на обучение след средно образование.

 

 

ПРАВИЛА за провеждане на профилиращи изпити за студентите от първи курс в Теоретико-композиторски и диригентски факултет - от учебната 2018/2019 г.