Такси за обучение

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

Педагогика на обучението по музика

750 лева

 

288,50 лева

1500 лева

 

577 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  - ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

всички специалности без изброените по-долу

1800 лева

 

 

З600 лева

 

 

 

 - Педагогика на обучението по музика 

600 лева

1200 лева

 

 - Музикотерапия 

1150 лева

2300 лева

 

 - Медийна композиция и електроакустична музика

1400 лева

2800 лева

 

 - Мениджмънт на музикалните индустрии 

1150 лева

2300 лева

 

 - ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/, граждани на държави извън Европейския съюз.

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

3300 ЕВРО

6600 ЕВРО