Магистър след бакалавър

В Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" се организира обучение за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват:

1. С ЕДНОГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ, след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по същата специалност, не по-малко от 60 кредита.

2. С ДВУГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ, не по-малко от 120 кредита, след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, когато магистърската специалност е различна от придобитата бакалавърска или магистърската програма е само с утвърден двугодишен учебен план.

 

ПРИЕМ за учебната 2021/2022 година


Кандидатмагистърски справочник


 Заявление