Такси за обучение

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 –  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

 

спец. Педагогика на обучението по музика

 

650 лева

 

250 лева

 

 

1300 лева

 

500 лева

 

 

– ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

550 лева

1100 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за учебната 2020/2021 година

  - ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2383 лева

4766 лева

 

  - ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз) за учебната 2020/2021 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2250 ЕВРО

4500 ЕВРО