Подготвителен курс

          В Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” се провежда подготвителен курс за кандидат-студенти /български граждани/ по специалностите, по които се осъществява прием в трите факултета - Теоретико-композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет.

        Кандидатите  могат да бъдат и незавършили средното си образование. Семестриалните такси за обучение за учебната 2018/2019 година са, както следва:

Класическо пеене - 600 лв.

Поп и джаз пеене - 600 лв.

Всички останали курсове - 550 лв.

Програмата включва занятия по дисциплините, по които за съответната специалност се държат приемни изпити.

Кандидатите имат право, при възможност, да ползват студентско общежитие.

Записването става в началото на всеки семестър.