Орган

Концертна зала на НМА: Jehmlich Orgelbau Dresden, GmbH, 1978

Орган НМА

(http://www.jehmlich-orgelbau.de)

 

 

Hauptwerk (I):

 

Rohrflöte 8’

Prinzipal 4’

Nasat 2 2/3’

Waldflöte 2’

Mixtur 3-4 f.

Dulzian 16’

 

Schwellwerk (II):

 

Gedackt 8’

Weidenpfeife 8’

Koppelflöte 4’

Prinzipal 2’

Terz 1 3/5

Quinte 1 1/3

Zimbel 2 f.

Krummhorn 8’

Tremulant

 

Pedal:

 

Subbas 16’

Prinzipal-flöte 8’

Gemshorn 4’

Mixtur 3 f.

Trompete 8’

 

I-P

II-P

II-I

 

Швелер на втори мануал

механичен орган, без пистони

 

Учебен орган Зала № 35 – Jens Steinhoff OrgelbauSchwörstadt, 2011

Учебен орган(http://www.orgelbau-steinhoff.com/E/html/1_20.html)

 

I. Manual

 

Gedeckt  8'

Holzflöte  4'

 

II. Manual

 

Gemshorn  8'

Ital. Principal  4'

Waldflöte  2'

 

Pedal

 

Subbass  16'

 

I-P

II-P

II-I

 

механичен орган, без пистони

общ тремулант (tremblant doux)

 

Учебен орган в пристройка на двора  стая № 12 – Eminent (Holland)

Учебен орган 2 

Модел Omegan от 1982 г. Два мануала, електронен.

Швелер, твърдо зададени пистони, регулируема реверберация,

жак за слушалки и «петица» за външна MIDI връзка.

 

За допълнителна информация:

 

Какво е тръбен орган

http://www.lawrencephelps.com/Documents/Articles/Beginner/pipeorgans101.html

 

http://vox-organbg.blogspot.com/

 

http://organbg.blogspot.com/