Нормативни документи

Закони

Постановления

Наредби

Правилници

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ПОЛИТИКА НА НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Мандатна програма за кандидат за ректор на проф. д-р Сава Димитров

Сигнали за нарушаване на етичните кодекси, плагиатства, академични измами, дискриминация може да подавате на телефон 02 4409 750, проф. д-р Наташа Япова.