Нормативни документи

Закони

Постановления

Наредби

Правилници

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ПОЛИТИКА НА НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Сигнали за нарушаване на етичните кодекси, плагиатства, академични измами, дискриминация може да подавате на телефон 02 4409 750, проф. д-р Наташа Япова.