ПДИ

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Магистри

  

Забележка: Английски език за:

Свободно избираеми:  

А. Божкова         четвъртък            12-14 ч.- ст. №60

Л. Тасева           понеделник          9 -11 ч.- ст. №23