ТКДФ

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

 

Английски език

А. Божкова- четвъртък, №60                                                   

8.00-10.00- докторанти

10.00-12.00- магистри

12.00-14.00- свободноизбираем

 

Л. Тасева - понеделник, №23                                                       

9.00-11.00- свободноизбираем          

 

вторник, № 60                                                 

9.00-11.00- докторанти

11.00-13.00- магистри

 

 

 

 

Забележка:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ:
К – композиция
Д – дирижиране
М – музикознание
Зр. – звукорежисура
МП – педагогика