Публично състезание № 03/27.03.2017г.

Решение № 04/27.03.2017 г. - публикуванo на 27.03.2017г.

Обявление - публикуванo на 27.03.2017г.

Документация - публикуванo на 27.03.2017г.

Техническа спецификация - публикуванo на 27.03.2017г.

Приложения към техн. Спецификация –

1. Технически паспорт и доклад за техническо обследване; - публикуванo на 27.03.2017г.

2. Обследване за енергийна ефективност; - публикуванo на 27.03.2017г.

3. Архитектурно заснемане; - публикуванo на 27.03.2017г.

4. Акустично обследване; - публикуванo на 27.03.2017г.

5. Актуална скица; - публикуванo на 27.03.2017г.

6. Виза за проектиране. - публикуванo на 27.03.2017г.

Образци на документи - публикуванo на 27.03.2017г.

Образец 2 - публикуванo на 27.03.2017г.

Проект на договор - публикуванo на 27.03.2017г.

Разяснения до 06.04.2017 - публикуванo на 06.04.2017г.

Протокол №1 - публикуванo на 10.05.2017г.

Съобщение от 22.06.2017 г. - публикуванo на 22.06.2017г.

Протокол №2/21.06.2017 г. - публикуванo на 30.06.2017г.

Протокол №3/29.06.2017 г. - публикуванo на 30.06.2017г.

Доклад Комисия/30.06.2017 г. - публикуванo на 30.06.2017г.

Решение № 05/30.06.2017 г - публикуванo на 30.06.2017г.

Договор инженеринг – публикуван на 26.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 26.01.2018 г.

Техническа спецификация 1 – публикуван на 26.01.2018 г.

Техническа спецификация 2 – публикуван на 26.01.2018 г.

Ценово предложениe – публикуван на 26.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор - публикуванo на 01.03.2019г.