Кандидатстудентски консултации по БАЛЕТНО ИЗКУСТВО /БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА/

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ  ИЛИЕВА, Ст.преп. Теодора Вульпе

29  юни 2018 г.          от 14.00 до 16.00 ч.                 Стая № 63

 

ХОН. ДОЦ. КАЛИНА БОГОЕВА, преп.Ваня Грива

27 и 28  юни 2018 г.   от 10.00 до 12.00 ч.              М 1