Проф. Александър Райчев (1922 - 2003)

Роден е на 11 април 1922 г. в Лом. С музика се занимава от ранна възраст. Учи при при проф. Асен Карастоянов и проф. Парашкев Хаджиев. През 1934 е частен ученик по композиция на проф. Панчо Владигеров. Завършва музикално-теоретичния отдел на ДМА (дн. НМА “П. Владигеров”) през 1947 с пиано и композиция при проф. Панчо Владигеров. Специализира в Музикалната академия “Ференц Лист” в Будапеща (Унгария) композиция при Я. Вишки и З. Кодай и дирижиране при Я. Ференчик (1949­-50).

От 1950 е преподавател, от 1962 професор по хармония, по-късно и по композиция в ДМА. Ректор на НМА в периода 1972­-79. От 1971 е избиран за народен представител в четири народни събрания. През 1990 е обявен за почетен член-академик на Кралската академия за наука и изящни изкуства в Брюксел (Белгия) и почетен член на Международната асоциация за съвременна музика в Баден-Баден (Германия).

Председател на СБК (1980­-90)

Автор е на: 3 опери и 1 радиоопера, 2 балета, 1 оперета-ревю, детски оперетки и музикални приказки; 6 оратории, 3 кантати и 1 литургия; 6 симфонии, 5 увертюри; концерти и други произведения за симфоничен камерен и струнен оркестър; камерни творби; около 30 песни за глас и пиано; над 600 хорови и детски песни; музика към театрални постановки, документални и игрални фирми и др. Многократно е получавал награди за свои произведения, отличаван е с много ордени, медали, почетни звания и др. Като професор по композиция Ал. Райчев изгражда своя композиционна школа.

 

 


Информацията е от сайта http://www.ubc-bg.com.