Георги Йорданов


Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в град Твърдица, Сливенско. Юрист по образование. През годините е заемал редица държавни постове, сред които: заместник-председател на МС, председател на съвета за духовно развитие при МС, председател на Комитета по култура, министър на културата, науката и просветата от август 1987 - юли 1989.

Носител на орден "13 века България”.

Личност с голям принос в развитието на българската музикална култура. Член на съвета на настоятелите на Национална музикална академия.