Клавирен съпровод

Срок на обучениие:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност пиано;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: клавирен съпровод, пиано, камерна музика, методика на клавирния съпровод, педагогика;

- избираеми: история на инструмента, методика на клавирното обучение, педагогическа практика, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, музикален анализ, акомпаняторска практика, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проекти;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като акомпанятори, камерни изпълнители, солисти, членове на различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по клавирен съпровод, пиано и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

 

« Назад