Тромпет

Срок на обучениие:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност тромпет;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет – тромпет, камерна музика, симфоничен оркестър, методика, педагогическа практика, педагогика, история на изкуството;

- избираеми: история на инструмента, инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, духова оркестрация, оркестрови трудности, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, солист-оркестранти в симфонични, оперни и други оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността тромпет и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад