Музикотерапия

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити Добър 4.00 и среден успех от държавните изпити Мн. добър 4.50.

За придобиване на степен "магистър" са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: психология, психофизиология и психопатология, анатомия и физиология на сетивността, арт-терапия, музикотерапия, езикът на музиката, възприятие и въздействие на музиката, психология на музиката, музикална литература в музикално-терапевтичните практики, етични и законови основания в музикалната терапия, практика;

- избираеми: пиано/музикален инструмент/пеене, музикална естетика, история на изкуството, музикален мениджмънт;

- факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- да извършват терапевтични дейности;

- да участват в музико-лечебни и изследователски практики.

Възможности за работа:

- да работят в специализирани екипи под ръководството на медик-терапевт.

« Назад