Музикална журналистика

Музикална журналистика  

ОКС Магистър след бакалавър

 

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити Добър 4.00 и среден успех от държавните изпити Мн. добър 4.50.

За придобиване на степен "магистър" са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: история на музикалната журналистика, журналистически жанрове, музикална критика, научна информация в музикознанието, история на музиката, увод в музикалния анализ, музикално-журналистическа етика, музикална естетика, музикална психология, българският музикален фолклор и съвременността, музика в радиото, практика, подход и реализация на изследователски проект;

- избираеми: музикален мениджмънт, български език, пиано/музикален инструмент/пеене, увод в специализирания музикален софтуер;

- факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- критико-публицистична дейност;

- популяризаторска и просветителска дейност;

- педагогическа дейност;

- редактори, продуценти при осъществяване на телевизионни и радиопредавания, на звукозаписи и видеозаписи, на концерти и спектакли, във филмопроизводството.

Възможности за работа:

- в печатни и електронни медии, издателства, периодични издания за музика;

- във факултети/катедри по журналистика или във висши музикални училища;

- във филхармонии, музикални театри и други музикалноизпълнителски институции;

- в звукозаписни, филмови, радио- и телевизионни студиа.

« Назад