Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Обучението в програмата се осъществява съвместно с Юбисофт София

Лектори от Юбисофт София: Елица Александрова и Ивайло Кастеллиев

 

Срок на обучение:

- 1 година за завършилите бакалавърска степен по звукорежисура, редовно обучение.

- 2 години за завършилите бакалавърска степен по друга специалност, редовно обучение

 

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

 

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

 

Едногодишно обучение

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Звукорежисура, Звуков дизайн за игри, Аудио постпродукция, Работа по магистърска теза;

- избираеми: Звукозаписна продукция, Телевизионна продукция, Композиция, Основи на програмирането, Медийна композиция;

- факултативни: История на изкуството, Чужд език І и ІІ, Спорт.

 

Двугодишно обучение

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Звукорежисура, Аудио постпродукция, Звукозаписна практика, Звукотехника, MIDI и звуков синтез, Солфеж, Хармония Инструментознание, Оркестрация;

- избираеми: Основи на програмирането, Композиция, Медийна композиция, Музикална акустика, Пиано, Психоакустика, Озвучаване и озвучителни системи,;

- факултативни: Чужд език І и ІІ, Спорт.

 

Начин на дипломиране: Практически проект и защита на магистърска теза.

 

 

Цел на обучението:  

 

Студентите трябва да развият музикално-теоретична и техническа компетентност в областта на звукорежисурата и звуковия дизайн за игри, да се подготвят за работа със звуков софтуер и специализирани програми за реализация на звуков дизайн за игри, както и софтуерни продукти за интегриране на видео и звук за игри. Предвид най-новите тенденции в звуковия дизайн за игри, базирането на обучението в класическа музикална среда подпомага учебния процес и усвояването на музикално-технологични знания и умения за работа със звук.

 

Учебният процес се осъществява в специализирана и оборудвана за тази цел среда. Практическите и лекционните задачи са добре балансирани. Регулярно се организират семинарни занятия и лекции от външни специалисти.

 

Динамичното развитие на гейм индустрията увеличава търсенето на квалифицирани кадри, особено в областта на работата със звука. Звуковите дизайнери могат да развият уменията си в различни насоки – създаване на музика за игри, звуков дизайн на ефекти, смесване и мастеринг, имплементиране на звука в играта.

 

 

« Назад