Флейта

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен "бакалавър" са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет – флейта, камерна музика, задължително пиано, оркестрови трудности, оркестрови сола, симфоничен оркестър, инструментознание, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

- избираеми: оркестър, композиция, философия, педагогика, исторически танци, основи на дирижирането, интелектуална собственост и авторско право, пластика, учебен хор, хорознание, музикална психология, история на джаза, импровизация, музикален мениджмънт, музикална естетика, педагогическа психология, духова оркестрация, история на изкуството;

- факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерна музика.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, солист-оркестранти в симфонични, оперни и други оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността флейта и камерна музика в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад