Класическа китара

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен "бакалавър" са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет – класическа китара, камерна музика, задължително пиано, китарен съпровод, инструментознание, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

- избираеми: композиция, философия, педагогика, исторически танци, интелектуална собственост и авторско право, пластика, учебен хор, хорознание, музикална психология, история на джаза, импровизация, музикален мениджмънт, музикална естетика,педагогическа психология, история на изкуството;

- факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерна музика.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, камерно-ансамблови изпълнители, членове на различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността класическа китара и камерна музика в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад