Консултации по ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ към ТКДФ

 проф. д-р Андрей Диамандиев

19 юни 2018 г.  от 10 до 12 ч. ст.№ 37 /групови лекции/

26 юни 2018 г.  от 10 до 12 ч. ст.№ 37 /групови лекции/