Проф. д-р Константин Ганев

Завършва Московската консерватория – пиано при Генрих Нейгауз, аспирантура по история и теория на пианизма при  А. Николаев. Защитава дисертация на тема “Клавирното творчество на Панчо Владигеров”.

От началото на 60-те години на миналия век Константин Ганев и неговата съпруга Джулия, също възпитаничка на Генрих Нейгауз, се утвърждават като първото за България клавирно дуо с постоянен състав и интензивна концертна дейност. Творческата активност на Ганеви е повод за обособяването на нов за българската музика жанр – произведения за клавирно дуо в неговите разновидности (за две пиана, за пиано на четири ръце, за две дуа на осем ръце). Специално за Дуо Ганеви – с оглед на техните големи пианистични възможности и интерпретаторско проникновение – са създадени над 50 творби от български композитори, а също и редица произведения от чужди автори. В продължение на повече от четири десетилетия изкуството на Дуо Ганеви е високо ценено в Европа, Северна и Южна Америка, Азия.

Константин Ганев преподава Пиано и История на клавирното изкуство в Националната музикална академия в София от средата на 50-те години. С времето Константин и Джулия Ганеви организират своята педагогическа дейност по уникален за българската практика начин – тя се осъществява съвместно, при пълна равнопоставеност на двамата, но с подчертано индивидуални методи и похвати. Възпитаници на Ганеви са носители на 70 награди  от престижни международни и национални конкурси; много от тях имат професионална реализация в различни страни по света; преподават в Националната музикална академия “Проф. П. Владигеров”.

Ерудиран и ярко изявен във всички сфери на своята художествена и професионална дейност, Константин Ганев е водещата фигура в своеобразния творчески тандем, създаден от двамата музиканти. През 80-те години е първи заместник-председател на Съюза на българските композитори. Автор е на множество студии, статии, рецензии и др., част от тях публикувани в книгата му “По следите на музикалните впечатления” (1981).

От началото на 90-те години Константин и Джулия Ганеви са професори по пиано в Академията “Мусашино” в Токио, Япония.