Такса за обучение за учебната 2020/2021 година ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ /ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС/

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

1600 ЕВРО

3200 ЕВРО