Такса за обучение за учебната 2018/2019 година ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ /ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС/

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

1250 ЕВРО

2500 ЕВРО